صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
هزینه‌های صندوق

 

هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در صندوق به دو بخش تقسيم مي‌شود. بخشي از اين هزينه‌ها از محل دارايي‌هاي صندوق پرداخت مي‌شود و بدين علت، خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق کاهش مي‌يابد. بخش ديگر از اين هزينه‌ها، مستقيماً از سرمايه‌گذار اخذ مي‌شود.

 

فهرست هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق، در اساسنامه قيد شده‌ است. برخي از اين هزينه‌ها، نظير هزينه‌هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق، به طور کلي غيرقابل­ پيش‌بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آن‌ها بستگي دارد. برخي از هزينه‌ها نظير هزينه‌هاي تأسيس و هزينه‌هاي تشکيل مجامع صندوق، با تصويب مجمع صندوق از محل دارايي‌هاي صندوق پرداخت مي‌شود. برخي ديگر از هزينه‌ها نظير کارمزد معاملات، هزينة سود تسهيلات بانکي، هزينة نگهداري اوراق بهادار بي‌نام صندوق يا هزينة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکرة مدير صندوق با ارائه‌دهندگان اين خدمات يا تسهيلات تعيين مي‌شود. برخي ديگر از هزينه‌ها، مبلغ از پيش تعيين شده‌اي است که در اين اميدنامه آمده است.

 

آن قسمت از هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق که از قبل قابل پيش‌بيني است، به شرح جدول زير است:

 عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.5 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 40 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 0.5 سود حاصل از  گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد متولي

سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 150 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 700 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.