صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
هزینه‌های صندوق

 

هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، خالص ارزش دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود.

 

فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل­ پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینة سود تسهیلات بانکی، هزینة نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکرة مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در این امیدنامه آمده است.

 

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

 عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.5 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 40 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

1-کارمزد ثابت حداکثر 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

2-کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: 1-2-در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. 2-2-محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. 3-2-محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. 4-2-با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می گردد( هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می گردد)

کارمزد متولی

سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1.400 میلیون ریال و حداکثر 1.700 میلیون ریال خواهد بود

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 1.150 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.