صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ (۱.۶۱۹)% (۱.۵۷۷)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ (۵.۳۸۳)% (۵.۶۸۸)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ (۹.۰۸۵)% (۶.۸۲۳)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ (۸.۹۸۷)% (۷.۴۶۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ (۱۰.۱۲)% (۵.۴۳۷)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ %۶۰.۹۸۸ %۲۳.۰۴۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۰۷ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۱.۷)% (۱۰.۱۶)%