صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۰.۷۸۴)% (۰.۶۴۱)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۱.۷۲۳)% (۱.۵۹۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۱.۵۲۲)% (۰.۹۵۷)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۶.۲۷۷)% (۳.۳۷۶)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ %۰.۶۷ (۰.۲۵۹)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ %۶۲.۰۰۱ %۵۴.۸۰۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ %۶۸.۲۳۶ %۲۵.۴۰۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۱۶)%