صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
مدیر سرمایه‌گذاری

ردیف

نام مدیران سرمایه‌گذاری

دانلود رزومه

1

حسین عبدی

رزومه

2

محسن مهدی نسب

رزومه

3

معصومه میرمحمدی

رزومه