صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری  5.000.000 
2 شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری   3.000.000
3 کارگزاری صبا جهاد 1.000.000
4 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک 1.000.000

جمع کل 10.000.000