صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۴۰,۵۳۹,۶۲۹,۹۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۶۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۹۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۰,۹۰۲ ۱۰,۸۵۱ ۲ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۳۴۰,۵۳۹,۶۲۹,۹۰۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۱,۰۰۲ ۱۰,۹۵۱ ۱ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۳۸۰,۳۳۶,۷۶۷,۸۹۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۱,۳۰۷ ۱۱,۲۵۳ ۲ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۱,۳۱۸,۶۵۸,۸۹۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۱,۷۰۷ ۱۱,۶۵۰ ۱ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۶۶۰,۱۰۰,۹۶۷,۸۸۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۱,۷۰۶ ۱۱,۶۴۹ ۱ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۶۵۹,۷۹۷,۵۵۰,۹۷۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۱,۷۰۵ ۱۱,۶۴۹ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۶۵۹,۴۹۴,۲۸۸,۲۱۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۱,۷۰۴ ۱۱,۶۴۸ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۶۵۹,۱۹۱,۱۷۹,۴۹۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۱,۸۰۰ ۱۱,۷۴۳ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۶۹۷,۲۶۶,۶۸۳,۳۶۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۱,۸۸۶ ۱۱,۸۲۹ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۳۱,۶۲۷,۱۹۳,۳۲۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۱,۸۹۵ ۱۱,۸۴۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۳۵,۸۳۵,۲۵۳,۲۵۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۱,۷۱۲ ۱۱,۶۵۹ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۶۶۳,۶۳۳,۹۱۶,۵۸۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۱,۷۳۴ ۱۱,۶۸۱ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۶۷۲,۴۱۲,۶۲۶,۴۲۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۱,۷۳۳ ۱۱,۶۸۱ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۶۷۲,۲۷۲,۱۴۲,۴۲۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۱,۷۳۳ ۱۱,۶۸۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۶۷۲,۱۳۱,۸۰۶,۰۰۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۱,۶۴۱ ۱۱,۵۸۹ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۶۳۵,۴۰۲,۹۲۲,۰۹۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۱,۴۶۰ ۱۱,۴۰۸ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۶۳,۱۸۶,۶۳۴,۷۳۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۱,۴۶۶ ۱۱,۴۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۶۶,۲۹۷,۹۶۱,۷۷۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۱,۵۲۶ ۱۱,۴۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۳۹۹,۳۴۵,۲۴۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۱,۳۴۰ ۱۱,۲۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۱۶,۶۵۷,۰۷۱,۴۹۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۱,۳۴۰ ۱۱,۲۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۱۶,۵۵۷,۱۶۹,۹۶۲