صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۲۲,۱۲۵,۸۹۹,۹۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۲۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۱۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۱۳۸
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۹,۱۱۹ ۹,۰۵۵ ۹,۰۵۵ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۲۲,۱۲۵,۸۹۹,۹۳۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۹,۲۳۸ ۹,۱۷۳ ۹,۱۷۳ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۶۹,۲۶۵,۰۶۸,۳۶۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۹,۲۸۵ ۹,۲۲۰ ۹,۲۲۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۸۸,۰۳۱,۲۷۲,۳۲۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۹,۲۱۷ ۹,۱۵۳ ۹,۱۵۳ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۶۱,۳۱۰,۳۲۷,۴۰۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۹,۲۱۷ ۹,۱۵۳ ۹,۱۵۳ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۶۱,۳۶۶,۲۱۰,۴۹۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۹,۲۱۸ ۹,۱۵۴ ۹,۱۵۴ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۶۱,۴۲۰,۷۰۵,۵۳۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۹,۲۷۱ ۹,۲۰۷ ۹,۲۰۷ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۸۲,۷۷۰,۶۵۹,۷۰۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۹,۱۲۵ ۹,۰۶۱ ۹,۰۶۱ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۲۴,۴۷۹,۳۳۶,۴۵۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۸,۹۵۴ ۸,۸۹۲ ۸,۸۹۲ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۵۶,۷۵۱,۳۳۲,۷۶۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۹,۰۳۵ ۸,۹۷۲ ۸,۹۷۲ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۸,۸۴۱,۰۴۳,۸۸۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۹,۱۳۶ ۹,۰۷۲ ۹,۰۷۲ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۲۸,۸۷۱,۹۳۲,۸۹۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۹,۱۳۶ ۹,۰۷۲ ۹,۰۷۲ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۲۸,۹۲۷,۵۵۱,۹۵۲
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۹,۱۳۶ ۹,۰۷۲ ۹,۰۷۲ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۲۸,۹۸۳,۱۷۴,۹۸۰
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۹,۰۵۰ ۸,۹۸۷ ۸,۹۸۷ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۹۴,۹۸۸,۸۸۷,۵۶۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۹,۰۵۱ ۸,۹۸۸ ۸,۹۸۸ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۹۵,۰۴۳,۵۰۷,۲۸۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۹,۱۷۹ ۹,۱۱۵ ۹,۱۱۵ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۴۶,۱۱۵,۵۰۹,۸۸۱
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۹,۳۵۱ ۹,۲۸۶ ۹,۲۸۶ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۱۴,۲۳۷,۵۰۰,۶۱۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۹,۵۴۲ ۹,۴۷۶ ۹,۴۷۶ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۹۰,۲۷۴,۶۳۵,۷۵۵
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۹,۵۴۲ ۹,۴۷۶ ۹,۴۷۶ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۹۰,۳۳۲,۶۷۱,۹۰۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۹,۵۴۲ ۹,۴۷۶ ۹,۴۷۶ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۹۰,۳۹۰,۹۶۱,۹۷۳
  مشاهده همه