صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خبرها:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰