صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (۰.۲۷) (۰.۷۹) (۶۳.۰۷) (۹۴.۵۴)
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۱.۱۹) (۰.۶۸) (۹۸.۷۵) (۹۱.۶۲)
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۶ ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۶ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (۰.۴) (۰.۲۷) (۷۷.۰۴) (۶۲.۴۴)
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۰.۲۳ ۰.۱۵ ۱۳۳.۱۴ ۷۵.۵۴
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۰.۶۳ ۰.۷۹ ۹۰۱.۶۷ ۱,۶۳۸.۱۷
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۰.۴۴ (۰.۱۲) ۳۹۳.۷۶ (۳۵.۶۶)
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۹۲) (۰.۸۵) (۹۶.۵۵) (۹۵.۵۹)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۶ ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۶ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۹۴) (۰.۲۷) (۹۶.۸۱) (۶۲.۲۷)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (۰.۳۶) (۰.۳۱) (۷۲.۸۴) (۶۷.۲۵)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ (۰.۰۲) ۰.۳۸ (۸.۴۴) ۳۰۴.۳۵
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰