صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۱.۱) (۰.۴۱) (۹۸.۲۵) (۷۷.۶۳)
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۰.۹۵ ۰.۴۵ ۳,۰۰۶.۲ ۴۰۹.۴۳
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۸) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (۱.۳۹) (۱.۱۵) (۹۹.۴) (۹۸.۵۵)
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۱.۸۴) (۱.۱۴) (۹۹.۸۹) (۹۸.۵۱)
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (۲.۰۱) (۱.۱۲) (۹۹.۹۴) (۹۸.۳۵)
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۳۸ ۰.۴۳ ۳۰۱.۲ ۳۸۵.۹۱
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۰.۹۵ ۱.۳۲ ۳,۰۷۳.۸۶ ۱۱,۹۰۹.۸۷
۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱.۲۹ (۰.۰۷) ۱۰,۶۲۰.۷۵ (۲۳.۸۵)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (۰.۷۷) (۰.۹۶) (۹۴.۱۳) (۹۷.۰۳)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (۰.۶۱) (۰.۶۴) (۸۹.۲۴) (۹۰.۳۴)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۰.۷۳) (۱.۰۳) (۹۳.۱۵) (۹۷.۷)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۰.۸۸) ۰.۲۲ (۹۶.۰۷) ۱۲۵.۶۱
۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۰.۸۵ (۰.۶۵) ۲,۰۸۰.۵ (۹۰.۶۴)