صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰.۵۵ ۰.۶۹ ۶۳۱.۸ ۱,۱۲۷.۶۷
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱.۱۸ ۰.۱۸ ۷,۰۸۰.۶۷ ۹۳.۸۶
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۱.۱۷) (۱.۲۵) (۹۸.۶۵) (۹۸.۹۸)
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۱.۳۴) (۰.۸۵) (۹۹.۲۷) (۹۵.۵۹)
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ (۰.۰۳) ۰ (۹.۰۹) ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۱۲) (۰.۴۱) (۳۵.۸۷) (۷۷.۲۸)
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۸۴) (۰.۴۹) (۹۵.۴۷) (۸۳.۴۸)
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ (۰.۰۸) ۰.۰۸ (۲۴.۶۴) ۳۵.۴۱
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ (۰.۱۴) (۰.۱۱) (۳۹.۴۹) (۳۴.۲۳)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۱.۶۴) (۱.۰۶) (۹۹.۷۶) (۹۷.۹۶)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۶۱) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ (۰.۲۹) (۰.۶۲) (۶۴.۹۱) (۸۹.۶)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۰۴ ۰.۱۷ ۱۶.۶۳ ۸۳.۶۸
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۲.۱۴ ۲.۵۵ ۲۲۳,۵۴۶.۰۱ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱.۸۲ ۰.۹۳ ۷۳,۱۷۱.۴۵ ۲,۸۱۷.۸۵
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۰.۲۸) (۰.۱۳) (۶۴.۰۴) (۳۸.۲۸)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰