صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/29( در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق از 400 میلیون واحد به 1000 میلیون واحد سرمایه گذاری)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست