صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/27 در خصوص تصویب صورتهای مالی سالیانه صندوق
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست