صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1400/07/27(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات امیدنامه-هزینه های صندوق و تصویب ابلاغیه 12020194 سازمان بورس و اوراق بهادار)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست